Forsiden

SenjaVet eies og drives av Veterinær Gro Leithe Andersen. Hun kommer fra Gryllefjord på Senja og tok sin utdannelse ved Veterinærhøyskolen i København. Tidligere har hun arbeidet som praktiserende veterinær i blandet praksis (det vil si både med kjæledyr, produksjonsdyr og hest), og i Mattilsynet hvor hovedarbeidsområdet var dyrehelse og dyrevelferd.
Gro startet i 2017 firmaet SenjaVet som utfører veterinærmedisinske oppgaver på Senja og omegn. Vi tar imot oppdrag både på produksjonsdyr, kjæledyr og hest. For kjæledyr har vi klinikkdager flere steder i området. Se kalenderen nedenfor for tid og sted.
Hvis du vil vite mer kan du ringe på telefon 941 88 224, eller sende en e-post til: post@senjavet.no. Alle henvendelser besvares innenfor vanlig arbeidstid, det vil si hverdager 08:00-16:00.
Gro og Nora