Forsiden

 
SenjaVet eies og drives av Veterinær Gro Leithe Andersen. Jeg kommer fra Senja og tok min utdannelse ved Veterinærhøyskolen i København. Tidligere har jeg arbeidet som praktiserende veterinær i blandet praksis (det vil si både med kjæledyr, produksjonsdyr og hest), og i Mattilsynet hvor hovedarbeidsområdet var dyrehelse og dyrevelferd.
 
 
Gro og Nora
 
 
SenjaVet utfører veterinærmedisinske oppgaver på Senja og omegn. Vi tar imot oppdrag både på produksjonsdyr, kjæledyr og hest. Kjæledyr taes imot på klinikken i Hersvik 6 på Finnsnes. 
 
 
 
Hvis du vil vite mer kan du ringe på telefon 941 88 224, eller sende en e-post til: post@senjavet.no.
 
 
 
 

Kommende arrangementer: