Veterinærvakt for Senja og Sørreisa

Alle kommuner er pålagt å ha en veterinær tilgjengelig utenom ordinær arbeidstid. Vakta er en førstelinjetjeneste, som sikrer at dyr skal få hjelp ved akutt sykdom eller livstruende skader. Veterinær Gro fra SenjaVet, er en av fem veterinærer som ivaretar denne offentlige oppgaven for Senja og Sørreisa kommuner.

Telefon 77 87 22 00